Chủ tịch Hội CCBTP Đà Nẵng Trương Chí Lăng trao bằng khen cho các CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

    Hội CCBTP vừa phối hợp Hội doanh nhân CCBTP tổ chức toạ đàm với chủ đề “ Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội doanh nhân CCB ( DNCCB) và  Câu lạc bộ CCB sản xuất, kinh doanh ( CLBCCBSXKD) của 7 quận, huyện giai đoạn 2024-2029”.

    Gần 100 đại biểu là doanh nhân CCB và lãnh đạo các Hội CCB quận, huyện đã tham gia toạ đàm.

    Hiện nay, trên địa bàn thành phố có Hội doanh nhân CCBTP thành lập từ năm 2010 với 54 thành viên , 7 quận, huyện và 9 xã, phường đã thành lập  CLBCCBSXKD với 308 hội viên.

    Nhìn chung, Hội DNCCBTP  ra đời khá sớm và từ 2023 được củng cố, kiện toàn nhiều mặt nên hoạt động  khởi sắc hơn các năm trước. Bằng  nguồn kinh phí vận động và hổ trợ của Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Hội DNCCBTP đã giúp đỡ sữa chữa nhà cho 6 hội viên nghèo khó với số tiền 200 triệu đồng. Các CLBCCBSXKD 7 quận, huyện và 9 xã phường bước đầu hoạt động có hiệu quả, đã tập hợp được các chủ doanh nghiệp là CCB trên địa bàn, tham gia hổ trợ các gia đình và đối tượng chính sách, hội viên có cuộc sống còn khó khăn, quỹ khuyến học và có đóng góp lớn chăm lo cho hội viên CCB trong đại dịch Covid-19.

     Tuy nhiên, quá trình hoạt động, cả Hội DNCCBTP  và CLBCCBSXKD các quận, huyện chưa có sự gắn kết, hổ trợ nhau, còn nhiều hạn chế cả về mặt tổ chức và chất lượng hoạt động, việc phối hợp với Hội CCB các cấp chưa chặt chẽ, thường xuyên.

       Tại buổi toạ đàm, với sự điều hành khéo léo, tập trung, gợi mở của Chủ tịch Hội CCBTP Trương Chí Lăng, các đại biểu đã phát biểu nêu lên nhiều mô hình và bài học kinh nghiệm ,  sôi nỗi đóng góp nhiều ý kiến có trách nhiệm vào nhiều khía cạnh khác nhau, từ tên gọi, cơ cấu tổ chức, điều hành, sự gắn kết với Hội CCB các cấp và giữa Hội DNTP và các CLBCCBSXKD nhằm mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phát triển kinh tế gia đình, tham gia tích cực công tác giảm nghèo , làm giàu hợp pháp, đáp ứng ngày càng tốt hơn  chương trình, mục tiêu quốc gia về xoá nghèo bền vững, an sinh xã hội. đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Hội CCB các cấp.

        Tại buổi toạ đàm, Hội CCBTP đã trao bằng khen của Hội CCBVN và Hội CCBTP cho các tập thể, các nhân sản xuất, kinh doanh giỏi.

                     Tin, ảnh: Nguyễn Phát