Tỉnh Khánh Hòa là địa phương có nhiều quân, binh chủng, học viện, nhà trường của quân đội đóng quân trên địa bàn, nhiều đồng chí cán bộ cao cấp khi nghỉ hưu đã ở lại quê hương Khánh Hòa, nhất là địa bàn thành phố Nha Trang và Cam Ranh, Ninh Hòa, đây là nguồn cán bộ dồi dào cho Hội CCB các cấp. Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và Trung ương Hội về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V, Hội CCB tỉnh đã triển khai tích cực, ngay năm đầu triển khai (2009-2010). Các cấp Hội đã thực hiện đúng mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác quy hoạch cán bộ. Riêng đề án nhân sự của BCH và các chức danh chủ chốt của Tỉnh hội được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Trung ương Hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nên đã thực hiện đúng quy hoạch. Qua đó, các đại hội tiến hành bầu cử một lần đủ số lượng, số phiếu tập trung khá cao. Cấp cơ sở, 1.298 đồng chí; cấp huyện: 130 đồng chí; cấp tỉnh: 17 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất của các cấp Hội, khi bầu các chức danh, bầu 1 lần và đều đúng dự kiến.

Sau Đại hội, hoạt động của BCH các cấp, các đồng chí cán bộ chủ chốt được bầu mới đều thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, ý thức cầu thị, tích cực học hỏi, nghiên cứu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội bộ đoàn kết thể hiện quyết tâm cao, các cấp Hội trong toàn tỉnh sau Đại hội triển khai ngay nhiều công việc thiết thực, xây dựng các quy chế; chương trình hành động …Bước đầu đã có sự đổi mới trong sinh hoạt và phương thức hoạt động, uy tín của đội ngũ cán bộ mới bầu ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt các nhiệm vụ và xây dựng Hội.

Có được kết quả trên là do có sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCBVN; cán bộ, hội viên đề cao trách nhiệm, đặc biệt là vai trò chủ động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Chấp hành các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị Trung ương Hội nghiên cứu, đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Bộ Nội vụ, cần xác định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ Hội CCB ở cơ sở, nhất là ở nơi còn khó khăn, không nhất thiết phải áp dụng chuẩn hóa cán bộ công chức đối với cán bộ CCB xã, phường, thị trấn do đặc thù của CCB. Đề nghị Trung ương Hội thống nhất việc sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội CCB các cấp, ngoài 4 tiêu chuẩn nêu trong Nghị quyết, nên vận động các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu có uy tín cao trong địa bàn tham gia công tác Hội. Quy định cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn có thể kéo dài hơn 02 nhiệm kỳ (nếu có năng lực và uy tín).

Trần Công Thi