Kinh tế Việt Nam phục hồi tích cực trong quý I-2024.

Tình hình kinh tế quý I-2024 có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao hơn cùng kỳ từ 2020 đến nay.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng cho biết: GDP quý I tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế, sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi đồng đều ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; chỉ số tồn kho giảm mạnh, thu hút FDI đạt cao, hoạt động kinh tế - xã hội sôi động hơn…

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định: Khó khăn, thách thức còn rất lớn; có những yếu tố mới đặt ra từ cả bên trong và bên ngoài nền kinh tế, tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới. Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nhất quán, kiên định các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển đã đề ra; nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để triển khai hiệu quả công việc được giao.

Trên cơ sở kết quả quý I, dự báo tình hình quý II và cả năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 2 kịch bản tăng trưởng. Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm dự kiến đạt 6% (cận dưới mục tiêu Quốc hội quyết nghị), 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,12%, trong đó, tăng trưởng quý II là 5,85%, quý III và IV lần lượt là 6,22% và 6,28%, đạt mức cận dưới hoặc thấp hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 6,5% (cận trên mục tiêu Quốc hội quyết nghị), 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,75%, trong đó, tăng trưởng quý II là 6,32%, quý III và quý IV lần lượt là 6,79% và 7,08%. Tăng trưởng các quý cao hơn khoảng 0,1% so với cận trên kịch bản đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị lựa chọn kịch bản 2, tức GDP năm 2024 tăng 6,5%. Nhưng mức tăng trưởng này đi kèm với điều kiện là tình hình thế giới, trong nước chuyển biến thuận lợi, cùng các chính sách hỗ trợ mới về tài khóa, tiền tệ thực hiện đồng bộ. Để đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở...

Đầu tiên là bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án Luật, Nghị quyết, nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. Các cấp quản lý phối hợp chặt chẽ, từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội để chủ động tiếp thu, giải trình, nhất là với những vấn đề thể chế, cơ chế, chính sách, quy định mới, thí điểm, đặc thù. Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở..., bảo đảm đủ điều kiện để trình Quốc hội cho phép sớm thi hành trong tháng 7-2024.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Trong đó, các ngành cần khẩn trương nghiên cứu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quy định gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, nghiên cứu chính sách giảm phí, lệ phí năm 2024 và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giảm thuế suất thuế VAT để báo cáo Quốc hội xem xét thực hiện trong 6 tháng cuối năm tại Kỳ họp thứ 7.

Chính sách tiền tệ thực hiện chủ động, linh hoạt, kịp thời cũng như tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn tín dụng, tiếp tục tập trung rà soát, sửa đổi các quy định, điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội đồng thời thúc đẩy tiến độ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Bảo đảm yêu cầu, tiến độ thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1-7-2024 theo đúng chủ trương của T.Ư Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu cũng như khai thác tối đa các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số…

Khẩn trương cụ thể hóa, khai thác có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách, giải pháp mới, toàn diện và đột phá để khai thác tối đa thời cơ, cơ hội, thuận lợi mới cho tăng trưởng và phát triển. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính. Các cấp quản lý cần tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nhất là trong phân cấp, phân quyền đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề có tính liên ngành

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các cấp, các ngành theo dõi sát, nắm chắc tình hình, nhất là lạm phát trong bối cảnh Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng châu Âu thay đổi chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng vào những tháng cuối năm. Để từ đó, công tác điều hành được chủ động và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống có thể phát sinh. Chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường… Cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phòng chống thiên tai, hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn…

Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại cấp cao, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tiếp tục củng cố và không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Võ Hóa