Đây là những hộ phát sinh theo chuẩn nghèo mới hoặc năm 2009-2010 chưa nhận kinh phí hỗ trợ do đất có tranh chấp; kinh phí của gia đình, họ hàng hỗ trợ không đủ để xây dựng, sửa chữa; do tác động của thiên tai hay những rủi ro khác.
Cụ thể, ngân sách thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà để mua nguyên vật liệu chính như gạch, ngói, xi măng, vật liệu xây dựng khác; Quỹ Vì người nghèo 3 cấp hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà, trong đó Quỹ Thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/nhà; Gia đình, dòng họ đảm bảo tối thiểu 5 triệu đồng/nhà. Ngoài kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố và Quỹ Vì người nghèo các cấp, hộ nghèo (kể cả nội thành và ngoại thành ) có nhu cầu được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở, mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, phí 3%/năm, thời hạn vay tối đa 10 năm, phương thức vay theo quy định của Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương.
Ban chỉ đạo giảm nghèo phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tổ chức họp dân tại thôn, xóm, tổ dân phố để bình xét hộ nghèo được hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan. Đồng thời danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở sẽ được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và thông báo trên loa truyền thanh trong thời gian ít nhất là 7 ngày. Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì, phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp và sử dụng nguồn quỹ để hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở. UBND, Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ xây dựng sửa chữa nhà ở hộ nghèo; tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự xây dựng, sửa chữa được nhà ở. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ nghèo trong năm 2011, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2011.
Trong hai năm 2009-2010, toàn thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 7.467 nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng của hộ nghèo, đạt 103% kế hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ trên 257,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 117,518 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo các cấp hỗ trợ 15,92 tỷ đồng; Gia đình, dòng họ, nguồn vận động khác hỗ trợ 124,26 tỷ đồng.
Theo TTXVN Chí Đức