Tại công văn 671/TTg-CN ngày 19/7/2023, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình và thành phố Hải Phòng, về việc giao cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa phận từng tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chuẩn bị đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La với quy mô 02 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng theo quy mô 04 làn xe.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư bảo đảm đúng trình tự thủ tục và dự toán chi phí theo quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Sau khi Quốc hội ban hành Luật/Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao cơ quan chủ quản triển khai các dự án theo quy định pháp luật; đồng thời, đề xuất việc hoàn trả kinh phí chuẩn bị đầu tư.