Ban Chấp hành ra mắt Đại hội

Ngày 7-12-2022 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Hội CCB Bộ TTTT tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Bộ Thông tin và Truyền thông, lần thứ III (nhiệm kỳ 2022 – 2027) với tinh thần Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “Trung thành -Đoàn kết -Gương mẫu –Đổi mới xây dựng Hội CCB Bộ Thông tin và Truyền thông trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Hội CCB Bộ TTTT khóa II phát biểu Khai mạc Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội CCB Việt Nam; Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ TTTT; các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Hội CCB Bộ qua các thời kỳ và các đồng chí Lãnh đạo các Ban Hội CCB Việt Nam, Thường vụ Đảng ủy Bộ, Công đoàn Ngành TTTT Việt Nam,  ĐTN Bộ; Cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; doanh nghiệp có Chi hội CCB Bộ tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin được trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Hội CCB các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể TW đã tham dự và có lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Bá Minh báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội II (Nhiệm kỳ 2017 – 2022), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Ban Chấp hành Hội CCB Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đại hội và báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến góp ý vào văn kiện của các Chi hội; Đại hội đã thảo luận, tham luận và nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Đại hội đã bầu BCH- khóa III (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, Lần thứ VII.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu tại đại hội
Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội nhất trí cao với những đánh giá kết quả hoạt động của Hội CCB Bộ Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ II (2017 –2022). Trong đó đã nêu và phân tích kỹ những mặt mạnh, mặt yếu, những việc đã làm tốt và chưa tốt đồng thời cũng đã rút ra những bài học và kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau để tổ chức và hoạt động tốt và đạt hiệu quả cao. Thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ III (2022 – 2027). Tiếp tục vận động các thế hệ CCB Bộ TTTT đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói giảm nghèo, khắc vụ khó khăn vươn lên làm giàu hợp pháp; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng ủy Bộ TTTT; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lê Quang Tự Do - Chủ tịch Hội CCB Bộ TTTT khoá III phát biểu bế mạc Đại hội
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh thay mặt TƯ Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã Quyết nghị số lượng Ủy viên BCH-khóa III (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) là 15 đồng chí và được tín nhiệm bầu 15 đồng chí vào BCH Hội CCB Bộ TTTT, khóa III (Nhiệm kỳ 2022 – 2027). Đồng chí Lê Quang Tự Do được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB Bộ TTTT nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Bá Minh tái cử Phó Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam, lần thứ VII gồm: 1 Đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Hoàng Linh