Thời gian qua, câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa đã đồng hành, tham gia nhiều hoạt động với Chương trình "Xuân Trường Sa” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa cùng với Hội cựu chiến binh Tập đoàn cũng đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ cũng như cán bộ, chiến sĩ về mặt tinh thần và kinh tế, để giúp các gia đình từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.