Theo Quyết định số 2363/QĐ-CTN, bảy tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Lữ đoàn Trinh sát Đặc nhiệm 74, Tổng cục II; Nhà máy X51, Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416, Quân khu 9; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Binh chủng Công binh; Trung đoàn Tên lửa 238, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Theo Quyết định số 2364/QĐ-CTN, Liệt sỹ, Đại úy Vũ Quang Chương, nguyên Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6, Tiểu đoàn DK1, Quân chủng Hải quân, được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Quyết định số 2365/QĐ-CTN, Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô và Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Theo TTXVN