Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn

Sáng 25-6, Hội CCB tỉnh Bình Dương đã tổ chức Tập huấn cán bộ hội CCB các cấp năm 2024. Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 cán bộ là ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội CCB tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB các huyện, thành phố và 91 xã, phường, thị trấn, 5 đơn vị khối 487 trong tỉnh.

Báo cáo viên Phạm Tường Liêm, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh báo cáo chuyên đề về xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên tập huấn về các nội dung như: quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB ngày 28/12/2023 của BCH TW Hội CCB Việt Nam về xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới; Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Hội CCB Việt Nam; Tiêu chí và hướng dẫn nội dung tiêu chí “CCB gương mẫu” của tổ chức Hội và hội viên CCB; Một số nội dung cơ bản của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thống nhất thực hiện một số nội dung trọng tâm hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam… Phát biểu tại lớp tập huấn, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ các cấp Hội CCB một số vấn đề nghiệp vụ, kỹ năng công tác; biết vận dụng vào thực tiễn hoạt động…Tạo sự thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong toàn Hội trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Xuân Thảo