Ra mắt Ban liên lạc nhiệm kỳ mới

Ngày 27 tháng 01 năm 2024, tại Trạm khách T67, Quân khu 7 , Ban liên lạc phòng tình báo  Bộ tham mưu miền B2 đã tổ chức tổng kết hoạt động  và  gặp mặt  chúc mừng năm mới Giáp Thìn năm 2024.

Gia đình CCB Trần Minh Tâm tặng Nhà tình nghĩa

Năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động cũng như các thành viên tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút song với tinh thần dũng cảm của những chiến sỹ tình báo nên đã quy tụ được sự đồng thuận của mọi người triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ nổi bật là  luôn giữ vững phảm chất đạo đức, phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, bản thân và gia đình gương mẫu  chấp hành  chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định ở cơ sở; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới,vận động quyên góp ủng hộ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình nghĩa, xây dựng các bia tưởng niệm liệt sỹ. Tại buổi gặp nhiều mái đầu tóc bạc, bước đi khó khăn  họ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên về những năm tháng hoạt động trong lòng địch. Bùi ngùi nhớ những đồng đội đã hy sinh và đã mất do tuổi cao sức yếu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại tá Nguyễn Văn Tàu ( Tư Cang)- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người chỉ huy cụm tình báo chiến lược A18- H63- Trưởng ban liên lạc đã ôn lại quá khứ hào hùng, chiến công hiển hách và những hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ tình báo cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Biểu dương, động viên các hội viên luôn giữ vững phẩm chất  Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân gương mẫu trong cuộc sống là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Cũng tại buổi gặp mặt nhiều tập thể và cá nhân đã đóng góp tiền vào quỹ của Ban liên lạc , đặc biệt gia đình CCB Trần Minh Tâm ( Sáu Tâm)- cán bộ cụm tình báo H67-  Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH CCB H67- Phó viện trưởng Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC đã tặng  210 triệu đồng để xây dựng và sữa chữa 4 căn “ Nhà tình nghĩa”, tổ chức buổi gặp mặt và  tặng “ Quỹ đồng đội” với số tiền là 90 triệu đồng

Hồng Thái