Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ Nhất

Sáng 10-3, Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2022-2027), Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Hồng Hương, Khuất Việt Dũng.

Trước khi tiến hành thảo luận các nội dung về Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam, Hội nghị đã tiến hành bầu Phó Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam. Với 100% phiếu đồng thuận, đồng chí Nguyễn Quang Bôn – Ủy viên Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam đã được bầu giữ chức Phó ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo cáo tóm tắt dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027, Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam đánh giá: Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam do BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam bầu ra để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII.

Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Ban Kiểm tra tổ chức Hội các cấp thường xuyên được kiện toàn, làm tốt vai trò tham mưu giúp Thường trực, Thường vụ, BCH trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội và cán bộ kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cơ bản đúng quy định. Ban kiểm tra tổ chức Hội các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng Đoàn, Thường trực, Thường vụ, BCH giao, tích cực chủ động tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội trong Hội theo Quyết định của Bộ Chính trị, phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức Hội và hội viên tham gia vào việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm….

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã làm rõ hơn quy định về tổ chức Ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra, về nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên. Công tác kiểm tra, giám sát của BCH tổ chức Hội các cấp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong cơ quan Hội cùng như một số nội dung có liên quan và quy định báo cáo công tác kiểm tra, giám sát…

Đồng chí Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt T.Ư Hội CCB Việt Nam đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội biểu dương tinh thần trách nhiêm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra. Đồng chí mong rằng các đồng chí thành viên trong Ban Kiểm tra T.Ư Hội đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp tục sâu sát, tập hợp ý kiến để xây dựng dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra ngắn gọn, dễ hiểu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Hội nghị tiến hành bầu Phó Ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lương Hồng Phong - Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam cho biết, trong thời gian tới Ban Kiểm tra sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp để để xây dựng dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra nhằm thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm tra là tham mưu, giúp cho BCH, Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội lão đạo, chỉ đạo tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật tổ chức hội cấp dưới và hội viên về chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của hội; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Võ Hóa