Trở về địa phương, người nghỉ hưu, người xuất ngũ, phục viên hầu hết đều trở thành hội viên Hội CCB Việt Nam, tiếp tục cống hiến cho Hội, cho quê hương đất nước và để ghi nhận những đóng góp trong thời gian này, thì các hội viên được tặng Kỷ niệm chương CCB. Lý thuyết thì vậy, và thời hạn đặt ra là những hội viên đã có thời gian tham gia xây dựng Hội 15 năm sẽ được TƯ Hội xét tặng, song nhiều đồng chí tham gia ngay từ ngày đầu thành lập Hội, đến nay đã hơn 16, 17 năm, có đồng chí tuổi cao, sức yếu, đã qua đời, số còn lại không ít người đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng vẫn chưa được tặng, không rõ vì sao, phải chăng do dưới không báo cáo lên?

Nguyện vọng của hội viên ai cũng mong muốn khi qua đời, còn có một cái gì đó để lại cho con cháu, để gia đình tự hào đã có người ông, người bà không chỉ có thành tích phục vụ trong quân đội, mà khi về đời thường vẫn có công lao đóng góp, xây dựng Hội, đó cũng chính là sự kiện trong giáo dục truyền thống cho lớp trẻ.

Tại Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Ninh Giang, Hải Dương lần thứ 4, các đại biểu về dự Đại hội đều bày tỏ và đề nghị với TƯ Hội CCB Việt Nam quan tâm, nhắc nhở các cấp Hội vấn đề này, quan tâm tặng Kỷ niệm chương rộng rãi hơn cho hội viên chứ không chỉ tặng cho một số đồng chí lãnh đạo địa phương và các cán bộ BCH Hội các cấp khi họ có thời gian tham gia công tác liên tục 15 năm. Được vậy, mới động viên và thu hút được đông đảo những đồng chí nằm trong đối tượng vào Hội, để Hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VŨ CẨN THẬN