Khi phong trào đã lan rộng, mọi người đều nhận thấy việc làm vừa vệ sinh thôn xóm, vừa có thu nhập, ông đứng lên thành lập đội xung kích bảo vệ môi trường, phân công các hội viên ngày đêm đi vận động bà con không đổ rác thải bừa bãi, xây lò ủ rác hữu cơ. Ai khó khăn chưa có vốn, ông vận động người thân, bạn bè cùng chung tay giúp đỡ. Hiệu quả nhất là tợp hợp nhiều hộ còn khó khăn lại thành “họ” góp tiền cho nhau mượn quay vòng để mua các vật dụng xử lý rác thải thành các loại phân chăm bón.
Bài và ảnh: Thân Văn Phương