Hỏi: Trong những ngày đầu năm, tại các chùa có rất nhiều người chơi xóc thẻ, tổ chức lên đồng, yểm bùa, xem bói… Những hành vi này theo quy định của pháp luật có bị xử phạt không? Mức xử phạt như thế nào?

CẤN VĂN TÙY (Thạch Thất, Hà Nội)

Trả lời: Theo Điểm a, khoản 2, Điều 34 Nghị định 56/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin ban hành ngày 6-6-2006, các hành vi vi phạm các quy định về nếp sống như: Tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan thì bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo Khoản 5, Điều 34 Nghị định này, các hành vi trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm; tịch thu sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính.

VĂN PHÒNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ