Trên VTV1 nhà báo Thu Uyên đưa ra chiếc bình toong nói là ông Cấn Văn Hành dám khắc tên anh mình vào đó rồi nói là di vật. Đây là nỗi oan ức lớn cho ông Hành. Tôi xin nói ra sự thật. Ông Hành được người dân làm rẫy đưa cho chiếc bình toong có tên liệt sĩ Cấn Văn Học là anh trai mình. Ông Hành đem về cất ở nhà, có kẻ lấy cắp mất. Đến khi VTV1 lại đưa ra chiếc bình toong khác, nói là của ông Hành. Ai đưa cho VTV1 ? Sự thật, tôi được chứng kiến nên tôi biết rất rõ ông Sở, ông Chung, bà Tâm cả ông Khoa khi đi làm việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ăn ở tại nhà ông Phạm Quang Chung thôn Sơn Qúy, khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2012. Họ có bàn tán một số việc.
Một hôm tôi nghe và mắt thấy ông Sở nói: phải làm cho ông Hành đi tù. Và tôi nghe ông Chung nói chiếc bình toong là do ông Sở khắc vào để vu khống ông Hành. Tôi không thể giữ mãi bí mật này vì thương ông Hành bị oan ức. Tôi cam đoan là nói đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nguyễn Tiếp Thắng