Ngày 22-9-2011, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ninh gồm: Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Đội quản lý thị trường số 14 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh và Sở Xây dựng Quảng Ninh phối hợp kiểm tra mặt hàng xi măng poóc-lăng hỗn hợp Duyên Linh PCB 30 tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty Hồng Ánh Ngọc (địa chỉ ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh). Tại hiện trường, 3 tấn xi măng poóc-lăng hỗn hợp PCB 30 được lấy mẫu và gửi đi thử nghiệm ở Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng.

Qua phân tích và thử nghiệm trong thời gian qui định, ngày 4-11-2011, Viện Vật liệu xây dựng có Phiếu kết quả thử nghiệm số 6356/VLXD-TTKĐ trả lời Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quảng Ninh. Theo đó, cường độ chịu nén theo 2 mức tiêu chuẩn là sau 3 ngày và sau 28 ngày đều thấp hơn gần 1/2 so với tiêu chuẩn quy định. Cụ thể, cường độ chịu nén sau 3 ngày chỉ đạt 7,7 N/mm2 (theo TCVN 6260:2009 là 14 N/mm2); cường độ chịu nén sau 28 ngày chỉ ở mức 18,1 N/mm2 (theo TCVN 6260:2009 là 30 N/mm2).

Sau khi có kết quả phân tích, căn cứ vào tính chất, hành vi vi phạm của Công ty Hồng Ánh Ngọc, Đoàn kiểm tra đã chuyển hồ sơ sang Đội quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường xử lý theo quy định. Trước kết quả quá thấp này được công bố, người tiêu dùng Quảng Ninh không khỏi lo ngại về chất lượng công trình đã sử dụng sản phẩm xi măng trên. Liền lập tức Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Quảng Ninh thông báo cho các địa phương biết để kiểm soát vật liệu xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng.

Được biết, sản phẩm xi măng Duyên Linh được tiêu thụ tại một số thị trường như Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên…

HD