Theo Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ của Bộ Xây dựng mới ban hành, đối với nhà ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn hoặc bằng 250 m2, có từ hai tầng trở xuống , chủ nhà phải thực hiện kiểm tra chất lượng đất nền nơi dự kiến xây dựng nhà ở , lập thiết kế nhà ở phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. Còn đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2 , từ 3 tầng trở lên thì những công việc này, cùng với việc thi công phải do nhà thầu có điều kiện năng lực theo quy định thực hiện. Vân Anh