Bản chuẩn mực đạo đức hội viên CCB theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 lần này có những nội dung: Nêu cao tinh thần yêu nước, yêu CNXH; trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; không tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp; nói và làm theo đúng đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Hội và quy định của địa phương; thường xuyên tham gia sinh hoạt ở khu dân cư, gần gũi với bà con xóm phố; sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khó, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực hỗ trợ nhau về vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; sống khiêm tốn, giản dị, chân tình; xây dựng gia đình hòa thuận, no ấm, bình đẳng, tiến bộ; cán bộ, hội viên đương chức làm việc nghiêm túc, hiệu quả và chất lượng; giảm tới mức tối đa việc hội họp, vui chơi không cần thiết, dành nhiều thời gian để thâm nhập cơ sở; sử dụng ngân sách và quỹ phúc lợi hợp lý, đúng nguyên tắc quản lý tài chính, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm chính, trung thực, thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các TNXH.

Bên cạnh những chuẩn mực đạo đức chung đó, ở mỗi nội dung, Hội CCB TP Hải Dương đề ra những chỉ tiêu cụ thể để hội viên của các khối trong Hội triển khai thực hiện. Chẳng hạn như hội viên khối phường, xã phải giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào, các cuộc vận động ở các khu dân cư. Giữ vai trò nòng cốt thực hiện đề án “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị” của Thành uỷ bằng phong trào 3 đúng: “Xây dựng đúng - quảng cáo đúng - tham gia giao thông đúng”; phong trào 3 sạch: “Sạch nhà - sạch xóm phố - sạch cơ quan” và phong trào 3 gọn: “Gọn gàng - gọn vật liệu - gọn xe”. Đối với hội viên khối 487 thì gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ và chương trình cải cách hành chính, tuyệt đối không có hành vi sách nhiễu, hách dịch.

Cùng với việc làm đó, các cấp Hội CCB TP tiếp tục duy trì phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt” trong các hội viên. Ở mỗi chi hội đều có quyển “Sổ vàng” ghi lại hàng trăm, hàng nghìn việc tốt mà các hội viên đã làm được hàng ngày.

Có thể khẳng định, việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở Hội CCB TP Hải Dương là việc làm tích cực; qua đó, giúp các hội viên Hội CCB dễ nhớ, dễ thực hiện, cùng với địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

VŨ ÚY