Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Truyền thống đánh thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân nhân dân Việt Nam (ngày 2 và 5-8-1964 - ngày 2 và 5-8-2014), PV Báo CCB Việt Nam có cuộc trao đổi với Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân về vấn đề này.
PV: Thưa đồng chí Chuẩn đô đốc, xin đồng chí cho biết về truyền thống đánh thắng trận đầu có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương: Cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 2 và 5-8-1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng trong hòa bình, lần đầu tiên ra quân chiến đấu đã dũng cảm, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc nước ta; bắn rơi nhiều máy bay và bắt sống giặc lái, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc.
Chiến thắng trận đầu là chiến thắng của sức mạnh chính trị tinh thần toàn dân tộc; của ý chí quyết tâm chiến đấu dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đồng thời là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam kiên cường bất khuất; của trí tuệ, lòng yêu nước, căm thù giặc và nghệ thuật quân sự Việt Nam được kế thừa, phát triển trong thời đại Hồ Chí Minh.
Chiến thắng trận đầu tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; khẳng định sự đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định ý chí quyết tâm, dũng cảm, kiên cường, chủ động, mưu trí sáng tạo, vượt qua khó khăn gian khổ, ác liệt của Bộ đội Hải quân. Đây cũng là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Thắng lợi của nghệ thuật quân sự “lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều”, đánh địch bằng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, trong cuộc đọ sức quyết liệt với sức mạnh của hải quân và không quân hiện đại của đế quốc Mỹ. Tạo tiền đề động viên khí thế tiến công của quân và dân ta quyết tâm đánh bại các bước leo thang chiến tranh của Mỹ, bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc, sát cánh cùng tiền tuyến lớn miền Nam, tiến lên đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

PV: Xin đồng chí cho biết những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng ngày 2 và 5-8?
Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương: Chiến thắng trận đầu để lại cho chúng ta những bài học quý giá, 50 năm đã trôi qua những bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị. Trong tình hình hiện nay, trước những diễn biến phức tạp trên biển, với yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng ngày càng nặng nề thì việc nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm từ đánh thắng trận đầu càng hết sức quan trọng. Đặc biệt là bài học về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trọng tâm là giáo dục ý chí quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược cho dù chúng mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Bài học về không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống, không bị mắc mưu, kiên trì môi trường hòa bình trên biển. Bài học về phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, làm tốt công tác hiệp đồng chiến đấu; nghiên cứu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí trang bị trong chiến đấu; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ thuyền trưởng, chính trị viên trong chiến đấu và nhiều bài học khác...
PV: Trước những diễn biến phức tạp hiện nay trên các vùng biển của nước ta, đồng chí có thể cho biết Hải quân nhân dân Việt Nam cần phải làm gì để cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc?
Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương: Tình hình trên các vùng biển hiện nay khá phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến quốc phòng, an ninh của nước ta. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng Quân chủng thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, yêu biển, đảo cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu cao, sẵng sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật, an toàn; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các đơn vị trong Quân chủng cần nắm chắc phương châm, tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình nhiệm vụ, sát phương án, đối tượng tác chiến, địa hình, thời tiết... Lấy chiến trường làm thao trường, lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo làm mục tiêu huấn luyện. Phải làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các lực lượng trong Quân chủng có thể tác chiến độc lập, liên tục dài ngày ở vùng biển gần cũng như vùng biển xa thắng lợi. Nâng cao khả năng làm chủ, bảo đảm hoạt động có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là các loại vũ khí mới được trang bị.
Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc. Đây là một trong những nội dung quan trọng của quá trình triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, cũng như Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Để làm được điều đó, các lực lượng trong Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên các vùng biển, đảo và trách nhiệm, nhiệm vụ công dân trong việc bảo vệ, khai thác tài nguyên biển.
Phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng như thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”.

PV: Xin cám ơn đồng chí.
Tô Kiều Thẩm
(thực hiện)