Theo Kết quả xử lý tố cáo số 215/TB-UBND, ngày 19-12-2011 của UBND huyện Kim Động, khi còn là Chủ tịch UBND xã Vũ Xá, ông Nguyễn Thành Tôn đã có hành vi giao đất trái pháp luật cho một số công dân. Ông Tôn đã giao đất dài hạn cho các ông Nguyễn Mạnh Điện, Hoàng Văn Lăng, Phạm Văn Anh… với giá quá rẻ mạt. Cụ thể, ông Tôn đã ký hợp đồng giao khoán đất dài hạn với ông Nguyễn Mạnh Điện ngày 1-4-2008, giao 315m2 đất chỉ với giá hơn 1 triệu đồng. Cũng trong năm 2008, ông Tôn ký giao 1.080m2 đất cho ông Phạm Văn Anh với giá 5 triệu đồng. Từ năm 2006 đến 2008, ông Tôn đã ký thanh lý nhà đất thuộc đất công có diện tích 244m2 do UBND xã quản lý (vốn là của HTX mua bán) cho ông Phạm Văn Cương với giá 50 triệu đồng; ký khoán thầu dài hạn 430,5m2 đất công cho ông Nguyễn Tiến Dũng với giá 152 triệu đồng…

Đơn của bà Hoàng Thị Tươi, trú tại thôn Cao Xá cho biết: Năm 2007, để tạo kinh phí cho thôn Cao Xá làm đường bê tông, thôn đã bán giếng làng cho gia đình bà với giá 20 triệu đồng, nhưng sau đó, xã lại bán cho ông Hoàng Văn Hạnh (người cùng thôn) với giá trên 30 triệu đồng. Bà có đơn tố cáo lên Huyện ủy và UBND huyện Kim Động.

Sau nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền huyện Kim Động và tỉnh Hưng Yên, cuối cùng bà Tươi cũng đã nhận được thông báo kết quả xử lý tố cáo, trả lời số 215/TB-CTUB, ngày 19-12-2011 của UBND huyện Kim Động do bà Chủ tịch Phạm Thị Lý ký. Cũng trong ngày này, bà Lý ký ngay quyết định số 4055/QĐ-CTUB về việc xử lý đối với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban xã Vũ Xá. Theo đó, nội dung quyết định xử lý có 5 điểm:

  • Không công nhận việc xóm Cao Minh, thôn Cao Xá tổ chức thầu khoán đất giếng cho gia đình bà Hoàng Thị Tươi và việc UBND xã Vũ Xá thanh lý, khoán thầu đất dài hạn cho các hộ ông Phạm Văn Cương, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Đặng Ngọc Thêm (Thịnh), ông Nguyễn Mạnh Điện, ông Phạm Văn Anh, ông Hoàng Văn Hạnh, cũng như hợp đồng ký khoán thầu ao cá Bác Hồ cho ông Hoàng Văn Lăng và ông Nguyễn Văn Oanh.

  • Thu hồi giao cho UBND xã Vũ Xá quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai đối với các diện tích mà UBND xã đã thanh lý, khoán thầu dài hạn cho các hộ ông Phạm Văn Cương, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Phạm Văn Anh và ông Hoàng Văn Hạnh. Phòng TNMT trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá tổng thể việc quản lý, sử dụng đất đai tại xã Vũ Xá.

  • Yêu cầu UBND xã Vũ Xá hoàn trả các khoản thu không đúng chế độ đã thu của các hộ theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong các sai phạm về đất đai và tài chính.

  • Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho UBND huyện xem xét, xử lý đối với cán bộ, công chức xã Vũ Xá vi phạm do UBND huyện quản lý.

  • Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động: Chỉ đạo BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Vũ Xá kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong các sai phạm trên. Đồng thời yêu cầu Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Xá chỉ đạo UBKT Đảng ủy xã xem xét và có hình thức xử lý phù hợp đối với đảng viên vi phạm do mình quản lý. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy xem xét và có hình thức xử lý phù hợp đối với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vũ Xá vi phạm.

Từ 5 nội dung kiến nghị xử lý của Chủ tịch UBND huyện Kim Động, người dân xã Vũ Xá đang từng ngày chờ đợi kết quả thanh kiểm tra của Huyện ủy Kim Động và họ cũng đang dõi theo lãnh đạo huyện Kim Động sẽ xử lý “nghiêm minh” đến đâu đối với những sai phạm của cán bộ xã Vũ Xá.

Quốc Hưng