Qua nội dung đơn thư và xác minh của PV, chúng tôi nhận thấy:

...Thời điểm quý IV-1997, HTXNN toàn xã Chỉ Đạo do hoạt động hiệu quả thấp nên đã được chia thành 4 hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp (HTXSXDVNN) cấp thôn là các thôn Trịnh Xá, Nghĩa Lộ, Cát Lư, Đông Mai theo quyết định của UBND huyện với chức năng kinh doanh tổng hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong nhiều năm sau đó, hoạt động của các HTX này xuất hiện một số vấn đề, ngoại trừ HTXDVNN Trịnh Xá có nhiều hoạt động hiệu quả hơn… Chấn chỉnh công tác tổ chức, đưa các hoạt động quản lý dịch vụ nông nghiệp ở địa phương theo đúng các quy định pháp luật, tạo hiệu quả cao cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương là một yêu cầu tất yếu ở xã Chỉ Đạo.

Tuy nhiên, dư luận nhân dân xã Chỉ Đạo lại rất thắc mắc không biết lý do vì sao mà đồng chí Lý Duy Thu, một đảng viên thường, nguyên Trưởng phòng NNPTNT huyện, người chịu một phần quan trọng trách nhiệm trong việc chỉ đạo yếu kém về chuyên môn dẫn đến các hoạt động kém hiệu quả của các HTXSXDVNN trên địa bàn mình phụ trách lại được điều động về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chỉ Đạo. Thực tế trong mấy tháng qua cho thấy, việc chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức lại các HTXSXDVNN ở xã Chỉ Đạo không theo các quy định pháp luật của đồng chí Thu đã tạo ra những bất cập, gây nên dư luận không hay trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về trình độ, động cơ của mình khi giải quyết công việc:

Thứ nhất, cố ý thực hiện không đúng quy trình quy định Luật HTX về giải thể HTXSXDVNN: Theo quy định, cấp nào ra quyết định thành lập HTX thì cấp đó ra quyết định giải thể. Ở xã Chỉ Đạo, quyết định thành lập các HTXSXDVNN là do UBND huyện Văn Lâm quyết định nên chỉ có UBND huyện Văn Lâm ra quyết định giải thể. Trong Điều 3, Quyết định số 129/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Lâm ký ngày 20-1-2012 về việc giải thể 4 HTXDVSXNN cấp thôn xã Chỉ Đạo ghi rõ “Quyết định có hiệu lực từ ngày ký” (tức ngày 20-1-2012), nhưng trên thực tế, ngày 18-10-2011, ông Lý Duy Thu, Bí thư Đảng ủy xã Chỉ Đạo đã ký “Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động… của các HTXSXDVNN cấp thôn trong xã” từ ngày 1-11-2011 (tức là đã có hiệu lực trước quyết định của UBND huyện 2 tháng 20 ngày); sau đó lập biên bản thu hồi dấu của các HTXSXDVNN, trong đó có HTX thôn Trịnh Xá vào ngày 13-12-2011 (trước hiệu lực quyết định của UBND huyện Văn Lâm là 1 tháng 7 ngày). Vào tháng 11-2011, ông Lý Duy Thu cũng đã ký vào “Đề án đổi mới hình thức quản lý chỉ đạo nông nghiệp đối với các HTXSXDVNN cấp thôn giai đoạn 2011-2015” mà không có cấp nào thông qua. Đề án mà không có cấp nào thông qua thì liệu có hiệu lực? Việc dừng các hoạt động, vô hiệu hóa hoạt động của các HTXSXDVNN ở xã Chỉ Đạo trên thực tế đã được thực hiện rất lâu trước khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền là UBND huyện Văn Lâm nên dư luận trong xã cho rằng, quyết định của UBND huyện chỉ là hợp thức hóa các hoạt động sai luật ở xã Chỉ Đạo. Và ông Lý Duy Thu có lạm quyền không, khi ký các quyết định “Tạm dừng…”, “Đề án…” mà lẽ ra thuộc thẩm quyền của cơ quan khác? Trong đơn thư của công dân cũng nêu một số biểu hiện khác về sự lạm quyền, vi phạm quy định của ông Thu khi tự ý thay đổi nghị quyết của chi bộ thôn Trịnh Xá, đưa người vào danh sách khen thưởng và bỏ người được chi bộ bình bầu, vi phạm Luật Thi đua khen thưởng.

Thứ hai, từ “Thông báo tạm dừng…”, “Quyết định thu hồi con dấu…” sai pháp luật nêu trên đã đưa Ban chủ nhiệm HTXSXDVNN thôn Trịnh Xá vào tình thế lưỡng nan, đã buộc phải dừng mọi hoạt động và không còn con dấu - tư cách pháp nhân khi quyết định giải thể của UBND huyện Văn Lâm còn chưa được ban hành. Mọi khoản tiền nợ của xã viên với HTX như nợ vật tư nông nghiệp, nợ tiền nước sạch lên đến gần 200 triệu đồng không thu về được và các khoản tiền HTX nợ các đơn vị cũng không được giải quyết, các cổ đông của HTXSXDVNN Trịnh Xá vì lo cho đồng tiền bát gạo thường xuyên đến gặp ban chủ nhiệm để đòi lại tiền gốc và cổ tức nhưng không được nên đã phát sinh mâu thuẫn… Mọi chuyện ở Trịnh Xá đang rối bời như mớ bòng bong. Khi quyết định tạm dừng mọi hoạt động và thu hồi con dấu của HTXSXDVNN Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo đã không tiến hành lập biên bản về mọi nguồn thu chi, niêm phong mọi cơ sở vật chất nên hiện nay đã xảy ra tình trạng thất thoát lớn mà không ai chịu trách nhiệm (hiện khoản tiền gần 50 triệu đồng của HTX, xã bảo thủ kho chịu trách nhiệm, thủ kho bảo không có căn cứ). Cán bộ chính quyền thôn không chịu trách nhiệm vì không được tham gia suốt quá trình; Ban quản lý HTXSXDVNN toàn xã thì không có ai trong các Ban quản lý các HTX cũ. Chính từ sự quản lý lỏng lẻo, không minh bạch này mà hiện nay tại xã Chỉ Đạo, cụ thể là tại thôn Trịnh Xá, không ai chịu trách nhiệm về số tiền HTX nợ và số tiền các hộ xã viên nợ HTX làm dư luận nhân dân hết sức bất bình…

Dư luận nhân dân địa phương xã Chỉ Đạo mong mỏi Huyện ủy huyện Văn Lâm, Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng kiểm tra xem xét tình hình tại địa phương, làm rõ việc tại sao lại xảy ra chuyện lạm quyền, xử lý công việc không theo các nguyên tắc tổ chức của đồng chí Lý Duy Thu, Bí thư Đảng ủy xã Chỉ Đạo; để không xảy ra những chuyện đáng tiếc tại địa phương.

Nhóm PV Báo CCB Việt Nam