Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành chủ trì cuộc họp. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tham dự cuộc họp.

Căn cứ báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân liên quan, Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật với các tập thể và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng: kỷ luật cảnh cáo; đối với Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa: kỷ luật cảnh cáo; đối với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền: kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Chủ tịch huyện; đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh: kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Phó Chủ tịch huyện; đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh: kỷ luật cảnh cáo; đối với Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải: kỷ luật cảnh cáo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cá nhân gây hậu quả do quyết định hành chính của mình xin lỗi và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Bảo Lâm