Theo Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, đây là sản phẩm có độ sạch cao nhất trên thế giới hiện nay. Từ đầu năm 2010, hệ thống thiết bị này đã được đưa vào vận hành ổn định và cho ra sản phẩm có chất lượng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của các ngành đòi hỏi cồn ethanol chất lượng cao như công nghiệp dược, công nghiệp điện tử, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học...

Quỳnh Anh (TH)