Tháng 6-1990, Hội CCB phường Liên Bảo thành lập, bác Thái tham gia BCH và làm Phó chủ tịch Hội phường. Từ năm 1991, bác được bầu vào BCH Hội CCB thị xã, từ năm 1997 đến 2004, thì giữ chức Chủ tịch Hội CCB thị xã Vĩnh Yên (nay là TP Vĩnh Yên).

Trước còn làm việc, cũng như nay về sống với làng xóm, bác Đoàn Thái và gia đình luôn mẫu mực, đoàn kết và có ý thức xây dựng. Lời nói và những việc làm của bác luôn là gương sáng trong chi bộ đảng, chi hội CCB, chi hội người cao tuổi… bốn người con của bác đều thành đạt, trong đó có hai là đảng viên; con trai thứ hai hiện đang theo nghiệp bố, là trung tá giáo viên Trường sĩ quan Tăng Thiết giáp.

LÊ ĐÔN