Đầu tiên là hòa mình với bà con các dân tộc Cà Tu, Pa Cô, Pa Hy, Vân Kiều, Tà Ôi, Kinh. Muốn vậy, CCB ở đây xác định phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm để tìm hiểu, học cách ăn, cách uống, cử chỉ, tập quán, hành động của đồng bào địa phương; tiếp đến là tích cực hướng dẫn cho bà con giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nếp sống mới, cách phòng chống bệnh tật, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, trồng cây, chăn nuôi, làm dịch vụ... có hiệu quả qua phim ảnh và qua cả loa phát thanh, tuyên truyền...

Năm năm qua, TT làm tốt các đợt phim phục vụ đồng bào vùng cao, vùng xa nhân các ngày lễ, hội, kỷ niệm. Thực hiện số buổi chiếu phim: 2.410 buổi về tuyên truyền phổ thông, 580 buổi về phòng chống sốt rét, 500 buổi về kế hoạch hóa gia đình, 500 buổi về chương trình 135...

Cán bộ cơ sở hai huyện Nam Đông, A Lưới có chung nhận xét: Trong thời đại bùng nổ thông tin, phương tiện nghe nhìn hiện đại song mỗi khi có “Đội chiếu bóng” về xã, thì đồng bào vẫn hăm hở gọi nhau đi xem...

Còn Chi hội trưởng Hoàng Tiến Dũng nói: Là đơn vị tuyên truyền sâu rộng nhiều mặt công tác, nếu Hội CCB tỉnh có thông tin mới, hoạt động mới, phong trào mới, điển hình tiên tiến, chúng tôi sẵn sàng thông báo trong các buổi chiếu...

Tôn Trung Lưu