Sau khi báo đăng, một số công dân nguyên là xã viên HTX may Biên Hòa tỏ ý chưa đồng tình với trả lời của UBND TP Thái Nguyên mà mong muốn UBND TP Thái Nguyên tổ chức cuộc họp gồm các bên liên quan (các xã viên khiếu nại, ban lãnh đạo HTX may Biên Hòa, cơ quan chức năng của UBND TP Thái Nguyên và cơ quan đại diện Báo CCB Việt Nam ở Thái Nguyên) để làm sáng tỏ mọi vấn đề.

Đề nghị UBND TP Thái Nguyên xem xét giải quyết.

Ban bạn đọc