Đ/c Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo

Hội CCB huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua " CCB gương mẫu " giai đoạn 2014 - 2019.

Năm năm qua, phong trào thi đua của các cấp Hội ở huyện Vũ Quang đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các Chi hội, cán bộ hội viên, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó khơi dậy tính tự giác, ý thức trách nhiệm của CCB trong tham gia thực hiện các phong trào. Hàng năm phong trào thi đua " CCB gương mẫu đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương, gắn với các phong trào thi đua " Toàn hội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh " và cuộc vận động " Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ".

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; Các cấp hội CCB ở huyện Vũ Quang đã thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận khen thưởng của UBND huyện

Vốn là một huyện miền núi, diện tích đất rừng chiếm hơn 2/3 đất nông nghiệp, Hội đã căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện tự nhiên để đề ra các chỉ tiêu thi đua sao cho sát đúng với tình hình. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền hướng dẫn CCB nâng cao kiến thức về làm kinh tế, nhân rộng các mô hình điển hình làm kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, xây dựng gia trại, trang trại, kinh doanh dịch vụ...để các hội viên tham quan học tập kinh nghiệm. Đến nay. CCB đã có trên 318 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 100 triệu đến 700 triệu hàng năm, có nhiều mô hình thu nhập trên một tỷ đồng/năm.

Tiêu biểu như các trang trại tổng hợp của CCB Đình Văn Đề ( xã Đức Giang ), Nguyễn Đức Thuật ( xã Đức Liên ), Lê Trọng Nhị ( xã Đức Bồng ), Nguyện Trọng Thế ( Chủ tịch Hội CCB xã Hương Quang ), chăn nuôi lợn từ 600-1200 con/lứa, nuôi cá lồng bè, nuôi ong lấy mật. Các mô hình trồng cây ăn quả có múi hiệu quả cao của CCB Nguyễn Đình Ninh ( HTX cây ăn quả có múi Hương Minh ), Nguyễn Viết Hoài ( xã Hương Thọ ), Nguyễn Văn Liệu ( xã Đức Giang ); mô hình chăn nuôi lợn liên kết 1200 con/lứa của nữ CCB Hoàng Thị Phúc ( xã Sơn Thọ ), Phan Văn Hân ( xã Đức Hương ) vv...

Các tập thể và cá nhân xuất sắc được nhận khen thưởng của Hội

Phong trào thi đua " CCB gương mẫu " đã giúp CCB huyện Vũ Quang gắn kết thực hiện xây dựng nông thôn mới và thu được nhiều kết quả tốt, đặc biệt là xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu. Tiêu biểu như Chi hội Hương Giang, xã Đức Hương, có 15 hội viên thì 14 hội viên xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo tiêu chí. Nhiều vườn mẫu của hội viên CCB được công nhận đạt giải cấp tỉnh, cấp huyện. Tiêu biểu như vườn đồng chí Trần Văn Bính ( CCB xã Ân Phú ) cải tạo núi đá thành vườn cây, và vườn mẫu của các CCB Lê Hữu Quế, Nguyễn Văn Lý ( xã Đức Bồng ), Nguyễn Mạnh Hà ( xã Đức Hương ). Kinh nghiệm thực tiễn được Hội đúc kết trong quá trình xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu là " Tuyên truyền rộng, vận động sâu, cán bộ hội viên đi đầu, lôi cuốn nhân dân hưởng ứng.

Tổng kết 5 năm phong trào thi đua " CCB gương mẫu ", tỷ lệ hộ nghèo của CCB năm 2014 là 8,4%, sau 5 năm ( tính đến tháng 6/2019 ) chỉ còn 3,57%, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên rõ rệt. Đây là một trong những nội dung được đánh giá là hiệu quả nhờ thực hiện phong trào thi đua " CCB gương mẫu ".

Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2014 – 2019, có 10 tập thể và cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của UBND huyện, 7 tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng của Hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương những thành tích của Hội CCB huyện Vũ Quang đạt được trong phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ giai đoạn 2014 – 2019, toàn Hội đã thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm vươn lên, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa động viên tinh thần cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua, đặc biệt là hướng hoạt động vào những thế mạnh của một huyện miền núi, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế giỏi, mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu của Cựu Chiến binh, giảm được tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp và có nhiều hội viên CCB khá và giàu nhờ làm trang trại, vườn đồi. Đây chính là thành công của Hội trong việc thực hiện phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “ và gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong những năm tới, rất mong cán bộ, hội viên CCB huyện Vũ Quang phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, tiếp tục giữ vững truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới “, đưa phong trào thi đua trong giai đoạn mới chất lượng, hiệu quả và có sức lan tỏa trong toàn Hội.

                                                                             Lê Anh Thi