Thực hiện chỉ đạo của TW Hội, ngày 31.8, Hội CCBTP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo và giáo dục pháp luật 2023 cho gần 100 cán bộ hội các xã, phường, quận, huyện và khối 487.

             Đội ngũ cán bộ Hội được nghe truyền đạt các nội dung: Giới thiệu tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng do PGS, Tiến sĩ Phạm Đức Kiên, Phó giám đốc Học viện chính trị khu vực 3 truyền đạt;  chuyên đề về” CCB học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; chuyên đề về “ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 2023” và thông tin về người gốc Việt ở Campuchia”. Qua tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, lòng tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, hội viên CCB, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “ Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt, mỗi cán bộ, hội viên luôn gương mẫu trong lối sống và phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”gắn với học tập và làm theo gương Bác Hồ kính yêu.

Tin, ảnh: Nguyễn Phát