Ban Tổ chức buổi họp báo

Chiều 31/12, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Tua Hai – Mở đầu cao trào Đồng khởi ở Nam bộ”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có đại diện Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại Tp.HCM, Tỉnh ủy Tây Ninh, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960) là thắng lợi của quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam từ đấu trang chính trị là chủ yếu sang kết hợp song song đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị; giáng một đòn bất ngờ vào chính sách thực dân mới của Mỹ, buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thay đổi hình thức chiến tranh.

Đại biểu tham dự buổi họp báo

Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được trên 80 bài tham luận của các tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học…có giá trị lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sau 60 năm trận tập kích Tua Hai. Những tư liệu, những bài tham luận đã góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa, tầm vóc, vai trò của Chiến thắng Tua Hai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng; sự nhạy bén sáng tạo của Xứ ủy Nam bộ, Ban Quân sự miền Đông; làm rõ tinh thần, ý chí chiến đấu mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân miền Đông Nam bộ, tinh thần chủ động của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh; trận tập kích Tua Hai mở đầu cho phong trào Đồng khởi ở Đông Nam bộ, hòa chung với phong trào Đồng khởi trên toàn miền.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Hồng Anh, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam giới thiệu buổi Hội thảo

Kết quả Hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Hội thảo được tổ chức vào ngày 06/1/2020 tại tỉnh Tây Ninh; dự kiến có từ 250 – 300 đại biểu, phóng viên tham dự; tỉnh Tây Ninh huy động mời thêm 300 cán bộ, chiến sĩ, sinh viên của tỉnh đến dự, học tập.

        Trịnh Quốc Khánh