Ngày 16/11, Thường trực Hội CCCB huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021 cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thường trực Hội CCB huyện đã bố trí 2 lớp vào 2 ngày để các thành phần được tham gia đầy đủ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Bá Đức, Chủ tịch Hội CCB huyện đề nghị các đại biểu tiếp thu nội dung, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn để thực hiện, nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Hội.

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phát huy tinh thần, phẩm chất truyền thống bộ đội “cụ Hồ” đồng chí Chủ tịch Hội kêu gọi cán bộ, hội viên, Cựu chiến binh trong toàn huyện tích cực tham gia các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid -19 bằng những việc làm thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021 đề ra.  

Tại lớp tập huấn, các giảng viên thuộc Trung tâm Chính trị huyện và Thường trực Hội CCB huyện đã truyền đạt 4 chuyên đề, gồm: Thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Một số công tác nghiệp vụ  của Hội CCB cơ sở; Xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và Quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII.  

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực giúp cho đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp trong huyện củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong tình hình mới.

Minh Trí