Thấy bên cạnh rừng đã trồng của họ, còn rất nhiều đất trống, đồi núi trọc bị xói mòn, ảnh hưởng đến môi sinh, họ đã tự mua cây giống trồng vào, để bảo vệ nguồn nước. Đến thời điểm này, cây đã lên xanh tốt. Những ngày cuối tháng 10, họ thấy những nhóm người tự xưng là Đội công tác của UBND xã Thanh Sơn, xông vào chặt phá không thương tiếc hàng chục héc-ta rừng đầu nguồn này. Khi người dân hỏi, họ nói: chặt phá theo Quyết định số 54/QĐ-UBND, ngày 21-10-2011 của UBND xã Thanh Sơn do ông Lã Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã ký. Tiền công phá rừng họ được trả là 150.000 đồng/người/ngày.

Họp dân tại một số bản ở thôn Bắc Văn, các ông Nịnh Thành, Đàm Cường, người của đoàn công tác còn tuyên bố: “Ai có tiền làm luật, thì không bị chặt phá rừng”! Nhiều hộ dân tiếc công sức trồng rừng, đã nộp cho họ từ 1 đến 1,5 triệu đồng, đội công tác mới buông tha không chặt phá. Ông Lê Văn Hồng bức xúc cho biết: “Trong lúc tôi không có mặt ở trang trại, đội công tác đã vào chặt của tôi gần 2 ha rừng trồng trên đất trống, đồi núi trọc và hành lang đường liên xã Thanh Sơn, Đạp Thanh. Rừng tôi trồng mục đích để bảo vệ nguồn nước, làm bóng mát ven đường. Nếu Nhà nước thu hồi, chúng tôi sẵn sàng hiến tặng, còn việc, chặt phá rừng đầu nguồn “làm luật”, moi tiền là việc làm gây rất nhiều bức xúc cho người trồng rừng”.

Chúng tôi rất mong UBND huyện Ba Chẽ cùng các cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc, ngăn chặn những việc làm sai trái của UBND xã Thanh Sơn.

Bài và ảnh: Đông Bắc