Xung quanh vụ việc này, Báo CCB Việt Nam đã đăng hai bài: “Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội có cố tình bao che sai phạm?” (số 850, ngày 17-2-2011) và bài “Hồi âm bài viết trên Báo CCB Việt Nam: Hà Nội chỉ đạo kiểm tra sai phạm ở quận Hoàng Mai” (số 852, ngày 3-3-2011). Thanh tra TP Hà Nội đã vào cuộc và có Kết luận thanh tra số 985/KL-TTTP (P5), ngày 25-5-2012 báo cáo UBND TP Hà Nội.

Một vụ việc tưởng như rất đơn giản, nhưng vì cố tình bao che cho sai phạm, ông Chủ tịch UBND phường Mai Động đã làm cho vụ việc kéo dài suốt 6 năm, gây mất trật tự trị an ở cơ sở, làm mất niềm tin của nhân dân với chính quyền sở tại.

Đề nghị phường Mai Động thực hiện nghiêm túc kết luận của UBND TP Hà Nội!

Bùi Đình Khôi