Những ngày đầu trở về với đời thường, cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Nhà chỉ có 2.000m2 đất, anh bàn với vợ con sử dụng giống mới và tìm nhiều việc khác làm tăng thêm thu nhập, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Năm 2000, anh đã xây được nhà hai tầng với diện tích 120m2, trị giá trên 300 triệu đồng.

Ngoài việc cùng vợ con chăm lo phát triển kinh tế, anh Pảu còn là người luôn nhiệt tình với công tác xã hội. Năm 1996, anh được phân công làm thư ký Uỷ ban thị trấn, năm 2000, được bầu làm Phó chủ tịch, rồi đến năm 2002 là Chủ tịch UBND thị trấn. Với cương vị là một cán bộ chủ chốt, anh luôn gương mẫu, bảo đảm đoàn kết nội bộ, cùng tập thể bàn bạc, thống nhất sự chỉ đạo đối với cơ sở, góp phần phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ vững chắc đường biên tổ quốc.

Bài và ảnh: NÔNG VĂN MẬU