Vừa làm, vừa học, lại có nghiệp vụ tài vụ từ trong quân đội, Trường đã nhanh chóng tiếp thu được phương thức hạch toán và các thông số kỹ thuật cũng như định mức từ khâu thiết kế đến thi công trong ngành xây dựng, mặt khác rất nhạy cảm, phát hiện thấy thị trường lao động trẻ khoẻ dư thừa khá nhiều ở quê hương mình, anh quyết định đứng ra tập hợp một số CCB có chuyên môn, thành lập Công ty xây dựng Trường Xuân. Bằng nguồn vốn ban đầu là 4,5 tỉ đồng do anh em, bạn bè, đồng đội gom lại, cùng 28 công nhân, anh nhận xây dựng các công trình từ nhỏ đến lớn, với phương châm phải lấy chữ tín làm trọng. Cứ như vậy, 8 năm qua, Công ty Trường Xuân đã xây dựng được 36 công trình chính, với số vốn đầu tư mỗi công trình từ 3 đến hàng trăm tỷ đồng, bảo đảm chất lượng, kỹ, mỹ thuật, bảo đảm đời sống thu nhập và an toàn lao động cho anh em. Công trình mở đến đâu, anh phối hợp với Hội CCB ở đó tuyển dụng tại chỗ người làm. Số lượng công nhân từ 28 người nay đã lên đến 200 người. Vốn pháp định ban đầu có 4,5 tỉ, năm 2011 đã nâng lên 20 tỉ đồng và doanh thu cũng liên tục gia tăng từ 5 tỉ đồng năm 2005, giờ đã tới 50 tỉ đồng.

Mới đây, việc trúng gói thầu xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn ở TP Plây Cu (tỉnh Gia Lai) có tổng kinh phí đầu tư 141 tỉ đồng và 1/5 gói thầu dự án công trình nước sạch TP Đà Nẵng trong mức tổng thầu 4.000 tỉ đồng, càng minh chứng bản lĩnh và lòng tin của công ty anh.

Bài và ảnh: MẠNH TIẾN