Anh trồng thuê, cuốc mướn gom được 1 chỉ vàng, mua 1 ha vườn điều dần dần phát triển lên 5 ha. Tại sao phát triển nhanh vậy? Bởi qua các biện pháp chăm sóc điều, anh nghiệm thấy biện pháp quan trọng nhất là sau khi thu hoạch, phải tỉa dọn cành yếu, cành phía trong cho cây thông thoáng, sẽ được năng suất cao nhất so với bón phân, xịt thuốc kích thích, tưới nước. Rồi xét thấy đất trồng tiêu là nền chai chắc từ lâu, khoẻ như rễ điều cũng khó khăn mới mọc vươn dài được, vậy phải tạo khoảng rộng đất xốp cho rễ tiêu phát triển. Phát hiện ra vậy, anh thuê xe máy cuốc rãnh rộng 1m, sâu 0,7m, chạy suốt chều dài vườn; để cách 1,5m anh đào rãnh thứ hai, lấy đất phía trên của rãnh hai đổ vào rãnh thứ nhất, gọi là hình thức đảo cho đất tơi xốp; cứ thế tiếp tục hình thành nhiều rãnh nữa. Anh bón cây và vỏ các loại đậu bắp, phân chuồng vào rãnh, rồi trồng tiêu dọc theo giữa các rãnh, năng suất tới 10 tấn/ha. Đến nay, anh đã trồng được 2,5 ha tiêu theo phương pháp này.

Các ông Phạm Nghĩa, Phạm Công Hoàng và 30 người nữa đã trồng tiêu theo anh. Anh đã xây được 220m2, nuôi con học đại học. Năm 2009, thu hoa lợi trừ chi phí, anh còn lời 230 triệu đồng.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN DU