Năm 2010, anh quyết định thành lập Công ty TNHH Tiến Dũng, đầu tư mua 7 ô tô vận tải, 9 chiếc máy xúc, máy lu, máy ủi các loại; tuyển chọn cán bộ, công nhân kỹ thuật, có tay nghề cao đáp ứng với ngành nghề san lấp mặt bằng, làm đường, nạo vét hồ đập, làm cống rãnh… Khắc phục mọi khó khăn, Công ty hoạt động ổn định và ngày càng phát triển. Nếu như năm 2011, doanh thu đạt 5-6 tỷ đồng, thì năm 2016 đạt 10-11 tỷ đồng, tạo việc làm cho 50 lao động, trong đó có nhiều con, em CCB, CQN với mức thu nhập trung bình từ 6,5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, mua bảo hiểm, chăm lo đời sống cho người lao động.
Tháng 5-2015, Nguyễn Mạnh Thắng được kết nạp vào Hội CCB. Gương mẫu trước nhân dân, anh cùng gia đình ủng hộ xây dựng nông thôn mới, các quỹ từ thiện nhân đạo hàng trăm triệu đồng; giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế hàng chục triệu đồng; trở thành CCB làm kinh tế giỏi của địa phương.
Duy Phúc