Số hài cốt liệt sĩ nêu trên do Ban công tác đặc biệt ba địa phương Nghệ An (Việt Nam), Xiêng Khoảng và Viêng Chăn của Lào đã phối hợp với Ðoàn quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm cất bốc trong đợt 1 mùa khô năm 2012 - 2013 từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhất của hai tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn nước bạn Lào.

Theo NDĐT

(TH)