Dự lễ truy điệu có đại diện lãnh đạo tỉnh Bolykhămxay nước CHDCND Lào, Ban công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ quốc phòng, Bộ LĐTB-XH, Bộ tư lệnh quân khu 4, lãnh đạo, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Hương Sơn và thân nhân gia đình các Liệt sỹ.

Mùa khô năm nay ( 2012-2013 ), đội quy tập mộ Liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh đã quy tập được 27 hài cốt tại tỉnh Bolykhamxay ( Nước CHDCND Lào ), trong đó có một mộ tập thể với 8 hài cốt, một hài cốt xác định được tên, quê quán đó là Liệt sỹ Lại Thị Thìn, sinh năm 1953, cấp bậc Binh Nhất, chức vụ A phó hy sinh năm 1973, quê quán xã Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh ) và một hài cốt xác định được tên, đơn vị nhưng không rõ quê quán đó là Liệt sỹ Hoàng Đ Trung ( Pháo thủ C37, D21, E233 hy sinh 30/11/1972. ![](/Pictures/2013/Tháng 5/1-10/Khác/13513-leanhthi.jpg) Từ năm 1999 đến nay, sau 14 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đội quy tập hài cốt Liệt sỹ ( BCH quân sự tỉnh Hà Tĩnh ) đã phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào tìm kiếm cất bốc được 685 hài cốt Liệt sỹ từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của nhân dân các bộ tộc Lào. Đây là thành quả của sự phối hợp hữu nghị gắn kết giữa hai nước Việt – Lào “ Tình sâu như nước Hồng Hà - Cửu long “. ![](/Pictures/2013/Tháng 5/1-10/Khác/13513-leanhthi1.jpg) Sau lễ truy điệu, hài cốt các Liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được Lãnh đạo, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn tổ chức an táng tại nghĩa trang quốc tế Nầm ( Hương Sơn – Hà Tĩnh ) trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Lê Anh Thi