Cụ thể, có 39 giáo viên cơ hữu và 44 giáo viên hợp đồng thỉnh giảng nhưng không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Một số giáo viên cơ hữu có tuổi đời quá cao (sinh các năm 1941, 1943, 1944…).

Bên cạnh đó kết luận thanh tra còn nêu: Năm 2009, UBND tỉnh Thanh Hoá thẩm định cho phép Trường trung cấp Bách Nghệ tuyển sinh 200 chỉ tiêu đào tạo, thế nhưng trường chỉ tuyển sinh được 56 chỉ tiêu, đạt 28%. Năm 2010, trường được phép tuyển 200 chỉ tiêu nhưng kết quả đạt 0%. Năm 2011, trường được Bộ GDĐT thẩm định cho phép tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu cho các ngành như y sĩ: 550, dược sĩ trung cấp: 150, kế toán: 150, sư phạm mầm non: 150... Kết quả trường tuyển sinh được 339 chỉ tiêu, đạt 33,9%.

Trong đợt tuyển sinh năm 2011, trường chưa có quyết định công nhận học sinh trúng tuyển nhưng đã thu học phí của 24 trường hợp trên địa bàn huyện Thường Xuân với số tiền 17.690.000 đồng.

Trong hai năm 2009 và 2011, Trường trung cấp Bách Nghệ Thanh Hoá đã liên kết với Trường đại học Vinh và Trường đại học Sư phạm Hà Nội II, mở 6 lớp liên kết đào tạo đại học sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học (hệ vừa học vừa làm). Qua kiểm tra, thanh tra phát hiện, cả 6 hồ sơ lớp liên kết đào tạo đó, không có văn bản cho phép liên kết đào tạo theo Điều 9 quy định về liên kết đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ- BGDĐT ngày 28-7-2008 của Bộ GDĐT.

Thanh tra cũng chỉ ra rằng, Trường trung cấp Bách Nghệ Thanh Hoá đang hạch toán chung với Công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục Thanh Hoá. Hàng năm trường không thông qua báo cáo tài chính với đại hội cổ đông. Tổng thu của trường năm 2011 đạt trên 2,8 tỷ đồng, tổng chi trên 1,6 tỷ đồng; trong đó khoản chênh lệch thu, chi năm 2011 chưa có khoản chi trả cho Trường đại học Sư phạm Hà Nội II và Trường trung cấp y Tuệ Tĩnh Hà Nội theo hợp đồng.

***Phạm Hương ***