Tiền thân là Trường quân chính kháng Nhật - Võ bị Trần Quốc Tuấn, Trường sĩ quan Lục quân là trường đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập, là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam và sự trưởng thành lớn mạnh của QĐND Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

65 năm qua, trải qua 77 khóa đào tạo, hàng vạn học viên đã tốt nghiệp, trong số đó có 300 đồng chí được phong quân hàm cấp tướng, 22 người đã được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhà trường đã vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm 9 lần, xứng đáng với danh hiệu Đơn vị anh hùng LLVTND.

Quỳnh Anh