Sự việc thiết nghĩ không cần phải nói lại nữa. Điều khiến tôi phải suy nghĩ, là về tình trạng suy thoái của một số không ít cán bộ Đảng ta. Sao một đảng viên được học cao như Võ Hòa Thuận, lại đang đảm nhiệm công việc không nhỏ của địa phương mà hành động thiếu văn hóa đến như thế?
Anh cũng đã có vợ, có con và chắc là người bố rất yêu con, cho dù là tình yêu nông nổi. Vậy sao lại hành động như thế? - Một hành động mà mạng xã hội có người cho rằng: “Vô hình trung đã bắt tâm hồn trong trắng của con mình quỳ xuống”! Càng ngẫm càng thấy ý kiến đó sâu sắc.
Còn có bao nhiêu đảng viên trong Đảng ta nhân cách “có vấn đề” như Võ Hòa Thuận. Rất mừng là Đảng ủy xã Nhựt Chánh đã kịp thời biểu quyết khai trừ Võ Hòa Thuận ra khỏi Đảng. Võ Hòa Thuận ra khỏi Đảng sớm ngày nào thì Đảng ta đỡ bị xúc phạm ngày ấy.
Đã đến lúc Đảng ta phải xem lại công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Nhất là công tác đào tạo. Nhiều ý kiến cho rằng những năm gần đây các trường, kể cả ở bậc học phổ thông rất coi nhẹ các môn về đạo đức, xã hội, nên con người bị mất gốc, phát triển không toàn diện. Còn công tác tuyển dụng thì “công thức 4c” đã phần nào chốt chặn mất người có đức, có tài vào đội ngũ công chức.
Chỉ có khắc phục tận gốc những hạn chế, yếu kém đó thì Đảng mới có được đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên” và chỉ có như thế mới làm tròn được trọng trách là Đảng cầm quyền như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.
Huy Thiêm