Với những chiến công, đóng góp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (nguyên: Ủy viên T.Ư Đảng, Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên, Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội CCB Việt Nam...) cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ; đồng thời thực hiện tâm nguyện của nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Quân khu 4 và đông đảo CCB các đơn vị mà Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chiến đấu, công tác, ngày 21-7-2017, CLB Cựu đại biểu Quốc hội có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến với các cơ quan chức năng kiểm tra, nếu đủ điều kiện theo quy định thì đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đồng chí Nguyễn Quốc Thước. Ngày 3-8-2017, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo quy định.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3-2-1926, xã Nghi Diễn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Với 92 tuổi đời, ngót 60 năm công tác trong Quân đội và Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Quốc Thước là một vị Tướng trí dũng, kiên trung, có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc chiến tranh giải phóng, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đất nước. Đặc biệt trên cương vị là cán bộ chỉ huy đơn vị, đồng chí Nguyễn Quốc Thước có nhiều đóng góp quan trọng trong chiến dịch Chư Pa tháng 1-1969 và trận đánh giao thông trên đường 14 ngày 14-5-1969, chiến dịch giải phóng Atôpơ - Bôlôven cuối năm 1969 - đầu 1970; chiến dịch giải phóng Đắc Tô - Tân Cảnh năm 1972 và chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975...
Với những chiến công, đóng góp to lớn cho Cách mạng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Độc lập hạng Hai, 1 Huân chương Quân công hạng Hai, 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 3 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba), 2 Huân chương Kháng chiến (chống Pháp và chống Mỹ), 1 Huân chương Quyết thắng, 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (chống Pháp), 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng (chống Mỹ), Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...
Là người lính, là CCB chắc hẳn rất nhiều người trân trọng, nể phục, tự hào về những tướng lĩnh như Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Cũng vì thế khi biết Trung tướng được đề nghị phong tặng Anh hùng, tôi rất hy vọng, tin tưởng về một kết quả tốt đẹp.
Duy Nguyễn