Vì thấy nội dung kết luận của Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên không đầy đủ, không rõ ràng, có điểm giải trình không đúng tinh thần chỉ đạo của trên về thủ tục, quy trình, quyền hạn xét công nhận thương binh những trường hợp tồn đọng hàng chục năm sau chiến tranh, Báo CCB Việt Nam số 864 ra ngày 26-5-2011, đã đăng bài “Âm vang của một bài báo”, phân tích rõ những kết luận thiếu tính thuyết phục của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hưng Yên và đề nghị các cấp Hội CCB huyện Văn Giang cần vào cuộc, giúp cấp uỷ, chính quyền làm sáng tỏ vụ việc.

Từ cuối tháng 6-2011, Báo CCB Việt Nam liên tiếp nhận được gần 20 lá thư của CCB xã Mễ Sở tỏ ý đồng tình, hoan nghênh báo đã nêu đúng sự thật và đề nghị Toà soạn cần gặp phỏng vấn lãnh đạo Hội CCB xã Mễ Sở, đăng công khai ý kiến của cán bộ Hội CCB xã về hiện tượng “chạy” chế độ thương binh trong xã mà báo đã đăng… (Hiện nay, Toà soạn Báo CCB Việt Nam còn lưu giữ 18 bản thảo của CCB xã Mễ Sở gửi về đăng báo Hội, kể cả hai bài của hai đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Quốc Huy với đầy đủ bút tích và chữ ký). Trong gần 20 lá thư của CCB xã Mễ Sở gửi về Tòa soạn đều có nội dung gần giống nhau, nên Ban bạn đọc chỉ trích hai lá thư của hai đồng chí Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Huy, đăng trên báo Hội số 872, ra ngày 21-7-2011.

Hội CCB xã Mễ Sở đã “vào cuộc”, nhưng không phải tìm chứng cứ xác minh hiện tượng chạy chế độ thương binh trong xã, mà bằng cách truy tìm các tác giả đã viết thư hoan nghênh Báo CCB Việt Nam đã được báo trích đăng, để giải quyết. Kết quả truy tìm trong xã có tới hai đồng chí Mạnh đều nằm trong Ban chỉ huy du kích xã Mễ Sở hoạt động bí mật trong vùng địch tạm chiếm thời chống Pháp, nay đều trên 80 tuổi đời, trên 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí ở thôn Nhạn Tháp, một đồng chí ở thôn Hoàng Trạch. Xã Mễ Sở không có CCB tên là Nguyễn Quốc Huy.

Từ kết quả đó, ngày 2-8-2011, Ban thường vụ Hội CCB xã Mễ Sở tổ chức đoàn cán bộ gồm: Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch Hội Lê Công Toàn, Uỷ viên Thường vụ Đỗ Văn Chức, Chi hội trưởng Chi hội 6 Đỗ Ngọc Huân đến nhà từng đồng chí Mạnh để kiểm tra, xác minh, lập biên bản (thực chất là dùng áp lực tập thể cán bộ đến tận nhà những người có nghi vấn đã viết bài cho Báo CCB Việt Nam để lập biên bản và yêu cầu ký tên vào biên bản!?)…

Ngày 15-9-2011, Ban chấp hành Hội CCB xã Mễ Sở đã họp, kết luận: Thường vụ Hội CCB xã đã đến gặp hai đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, đều có lập biên bản. Cả hai đồng chí Mạnh đều khẳng định không phải là tác giả bài báo đã gửi Báo CCB Việt Nam. Xã Mễ Sở không có CCB Nguyễn Quốc Huy, tất cả đều là mạo danh!

Nhưng trong tập hồ sơ Báo CCB Việt Nam đã nhận được từ Hội CCB tỉnh Hưng Yên gửi đến, chỉ có một biên bản ngày 2-8-2011, ghi rõ đoàn cán bộ Hội xã Mễ Sở đã đến nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhạn Tháp lập biên bản. Không thấy có biên bản nào ghi nhận kết quả làm việc tại nhà ông Mạnh ở thôn Hoàng Trạch và trong biên bản chỉ có một chữ ký của ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhạn Tháp. Thế mà trong báo cáo của Thường vụ BCH Hội CCB xã lại ghi rõ “đã làm việc với cả hai đồng chí Nguyễn Văn Mạnh” và đều “có văn bản kèm theo!”...

Chưa cần bàn về tính trung thực của báo cáo. Chỉ cần xét hiện tượng việc tổ chức một tập thể cán bộ đến tận nhà một công dân để truy cứu, lập biên bản, vì nghi là tác giả đã viết bài gửi đăng báo, là đã vi phạm Luật Báo chí của Nhà nước ta. Luật Báo chí đã quy định: “Công dân có quyền tiếp xúc, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí và nhà báo… mà không chịu sự kiểm duyệt của tổ chức, cá nhân nào và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội đung thông tin”… Luật Báo chí còn quy định: “Không ai được đe doạ, uy hiếp… xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo và tác giả bài báo” và: “Lời phát biểu của tổ chức, cá nhân không được xúc phạm cơ quan báo chí, danh dự, nhân phẩm của tác giả bài báo…” .

Với trình độ cán bộ Hội, chắc ai cũng hiểu tác giả các bài báo, đều được quyền không ký tên thật, mà được thay thế bằng bút danh. Trên thực tế, rất nhiều cán bộ Đảng đã viết bài đăng báo, kể cả những bài nêu gương hay đấu tranh phê bình, đều không ký tên thật. Việc lãnh đạo Hội CCB xã Mễ Sở cố tìm cách truy cứu tác giả một bài báo có bút danh Nguyễn Quốc Huy và quy chụp ngay là “mạo danh”, là “đấu tranh lén lút”; phải chăng là đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm tác giả bài báo, đã vi phạm Luật Báo chí?

Chúng ta đều hiểu những bài đã in công khai trên mặt báo, người chịu trách nhiệm trước hết là tổng biên tập tờ báo đó chứ không phải tác giả của bài báo. Những tác phẩm in trên báo, đã trở thành tác phẩm của tập thể, chứ không phải của riêng từng tác giả.

Lẽ ra, Chủ tịch Hội CCB xã Mễ Sở thấy không đồng tình trước thông tin đăng trên Báo CCB Việt Nam, nếu có đủ bằng chứng pháp lý để bác lại những thông tin cho là sai đó, gửi công văn đến chất vấn Tổng biên tập Báo CCB Việt Nam, chắc chắn sẽ được trả lời thích đáng và qua kiểm tra nếu thấy báo đã thông tin sai, bắt buộc báo phải đăng bài đính chính.

Với trình độ chính trị, tư tưởng và đạo đức của cán bộ Hội, lẽ nào chỉ biết truy cứu cá nhân những công dân thuộc quyền, mà không cần phân tích sự thật đúng sai? Việc lãnh đạo Hội CCB xã Mễ Sở đưa một tập thể cán bộ đến tận nhà một số CCB già, những người từng mặt đối mặt với quân thù để bảo vệ dân, được nhân dân đùm bọc, che giấu suốt những năm quân Pháp tạm chiếm đóng ở xã Mễ Sở, những người đáng tuổi cha, chú rất đáng được tri ân, để lập biên bản vì nghi vấn những cán bộ già này đã viết bài đăng trên Báo CCB Việt Nam, cần được nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

BTV