Hiện tượng dùng tiền “mua” danh hiệu để được hưởng chế độ thương binh ở xã Mễ Sở, Báo CCB Việt Nam đã có nhiều bài đăng từ năm 2008 đến nay. Báo cũng đã có lời đề nghị Hội CCB huyện Văn Giang và xã Mễ Sở hãy vào cuộc, giúp cấp ủy xã chính quyền địa phương làm sáng tỏ thêm vụ việc. Nhiều hội viên CCB và người cao tuổi xã Mễ Sở đã có thư và bài hưởng ứng, cung cấp thêm thông tin, gửi về tòa soạn. Báo CCB Việt Nam đã trích đăng trên số 872, ra ngày 21-7-2011, hai lá thư của hai hội viên CCB xã Mễ Sở, có bút danh Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Huy.

Hội CCB xã Mễ Sở không những không hưởng ứng mà “vào cuộc” bằng cách truy tìm hội viên CCB nào trong xã đã có bài đăng trên Báo CCB Việt Nam để xử lý! Việc đầu tiên là rà soát danh sách hội viên trong xã, xem có ai là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Quốc Huy? Nguyễn Quốc Huy (thực chất đây là bút danh của một tác giả ở xã Mễ Sở, đã đề nghị tòa soạn giấu tên thật)…

Ngày 2-8-2011, với danh nghĩa làm theo sự chỉ đạo của Thường trực Hội CCB huyện Văn Giang và Thường vụ Đảng ủy xã Mễ Sở, một đoàn cán bộ Hội 4 người do đích danh Chủ tịch Nguyễn Văn Minh dẫn đầu, đã đến tận nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhạn Tháp để kiểm tra, xác minh, lập biên bản xem có phải là người đã viết bài đăng Báo CCB Việt Nam? Biên bản được lập hồi 9 giờ 30 phút ngày 2-8-2011 tại nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhạn Tháp, do Chủ tịch Nguyễn Văn Minh chủ tọa gồm 5 người ký tên, có đóng dấu son rõ ràng. Ngoài biên bản nói trên, còn được kèm theo hai bản “tường trình” do ông Nguyễn Văn Mạnh viết tay gửi tới các cấp Hội xã và huyện, rằng “Tôi không hề viết bài hay cung cấp thông tin gì cho Báo CCB Việt Nam!...

Nhưng hai bản “tường trình” này lại đề ngày 24-7-2011, được ra đời trước khi cán bộ Hội CCB xã Mễ Sở đến nhà ông Mạnh lập biên bản tới 9 ngày! Vậy là ngay sau khi Báo CCB Việt Nam số 872 xuất bản được 3 ngày (21-7-2011), nhiều người còn chưa kịp đọc, chưa có ai “khuyên bảo”, mà ông Mạnh đã viết hai bản “tường trình” gửi tới các cấp Hội?

Xã Mễ Sở có tới hai hội viên CCB có tên Nguyễn Văn Mạnh. Hội CCB xã Mễ Sở chỉ lập được một biên bản tại nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Nhạn Tháp, còn ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Hoàng Trạch thì không. Nhưng trong biên bản gửi báo cáo lên trên được thông qua BCH Hội CCB xã Mễ Sở họp ngày 15-9-2011, Thường vụ BCH Hội CCB xã lại kết luận: “Đã đến gặp cả hai đồng chí Nguyễn Văn Mạnh” và “cả hai đồng chí Mạnh đều không biết nội dung bài báo đó”… và “đều có biên bản kèm theo”?

Tuy chưa lập được biên bản tại nhà ông Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Hoàng Trạch, chưa đủ chứng cứ pháp lý, nhưng Hội CCB xã Mễ Sở vẫn đánh giá cuộc họp BCH ngày 15-9-2011 rằng: Báo CCB Việt Nam đã sử dụng thông tin của những người “mạo danh” và tỏ thái độ “không đồng tình với việc đấu tranh lén lút đó” (không hiểu do trình độ hay quá hấp tấp, cán bộ Hội CCB xã Mễ Sở đã viết là “nén nút”, sai cả chính tả?...).

Hiện nay, Báo CCB Việt Nam đã nhận được gần 20 bài, thư của độc giả từ nhiều nơi gửi đến, chủ yếu từ xã Mễ Sở về hiện tượng dùng tiền “mua” danh hiệu thương binh ở xã Mễ Sở. Hai bản thảo viết tay và chữ ký của hai tác giả là CCB xã Mễ Sở, Báo CCB Việt Nam đã đăng trong số 872 vẫn được lưu giữ trong tập hồ sơ bản thảo của tòa soạn.

N. Thị Phú