Triển lãm giới thiệu gần 200 bản đồ và nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật và ấn phẩm tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Đây là những bằng chứng lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó có một số văn bản Hán Nôm, Việt ngữ, Pháp ngữ do các Nhà nước phong kiến Việt Nam ban hành trong các thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX.

Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các bản đồ cổ của Trung Quốc, một số nước phương Tây từ thế kỷ XVI, ba cuốn Atlas của các nước Anh, Đức, Mỹ từ khoảng từ năm 1626 đến 1980 thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam.

Những văn bản, tư liệu này khẳng định các Nhà nước Việt Nam trong lịch sử đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày bộ sưu tập những vỏ ốc biển từ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Những vỏ ốc do ngư dân Việt Nam đi đánh bắt từ ngư trường này mang về là những hiện vật sinh động, giàu ý nghĩa trên vùng biển đảo của Tổ quốc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; qua đó thể hiện tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị, hiện vật và việc gìn giữ bảo vệ các tư liệu, bằng chứng lịch sử về các quần đảo.

Triển lãm mở cửa đến ngày 8/6./.

Theo Vietnam+