Hội CCB Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước công nhận là một đoàn thể chính trị xã hội và được giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Là một tổ chức của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB TP Phan Thiết nhận thức được rằng đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, trước dân. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi cán bộ hội viên luôn kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của nhà nước, của địa phương, đồng thời xây dựng tổ chức Hội chặt chẽ về tổ chức, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Kế hoạch đặt lên hàng đầu của Hội là công tác chính trị tư tưởng. Các cấp Hội đều cố gắng sắp xếp động viên cán bộ, hội viên học tập Nghị quyết của Đảng cũng như chính sách, chủ trương của địa phương, trong đó nổi lên là hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mặc dù trong quá trình hội nhập có mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhưng tuyệt đại đa số hội viên giữ được bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định lập trường và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó kiên định đấu tranh mạnh mẽ với những luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Trong 5 năm qua, Phan Thiết đã có 50 lượt cán bộ hội viên CCB được bầu vào cấp ủy Đảng cơ sở, 289 hội viên tham gia công tác chính quyền và đoàn thể, 72 hội viên là đại biểu HĐND xã, phường, 1 hội viên là HĐND cấp thành phố. Các đồng chí đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính quyền đều phát huy tốt trách nhiệm của mình, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

Cùng với công tác trên, Hội luôn chú ý đến xây dựng củng cố tổ chức Hội mạnh về chất lượng, đủ về số lượng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tính đến nay, tổng số hội viên của Phan Thiết có 1.880 đồng chí. Với lực lượng trên, Hội đã đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở Hội trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Hội CCB thành phố 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, được UBND tỉnh tặng 4 bằng khen. Một động lực quan trọng giúp cho hội viên gắn bó với Hội, tích cực góp sức xây dựng địa bàn dân cư là Hội chăm lo tốt đời sống. Trong 5 năm qua Hội đã khai thác triệt để các vốn vay ngân hàng trên 30 tỷ, giúp 800 lượt hội viên vay để sản xuất kinh doanh. Kết quả Hội không có hộ hội viên nghèo, 73% số gia đình hội viên có mức sống khá, giàu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của chính mình, Hội CCB các cấp đã phối hợp chặt chẽ với công an góp phần giữ vững ANCT ở cơ sở. Hội đã triển khai đạt hiệu quả cao trong cuộc vận động “Toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, cung cấp hàng trăm tin để công an xử lý, phối hợp ngăn chặn bắt hàng chục đối tượng vi phạm pháp luật. Hội đã tham gia hòa giải 212/343 vụ, cảm hóa tiến bộ 120/248 đối tượng theo NĐ 163/CP. Những việc làm trên đã góp phần làm lành mạnh quan hệ xã hội, ổn định tình hình ở địa phương. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hội bám sát và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với mặt trận, đoàn thể, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng về chủ trương, kế hoạch xây dựng Hội hằng năm.

Từ những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, vai trò của Hội được phát huy, uy tín của Hội được nâng cao và được Đảng bộ nhân dân tin tưởng.

NGUYỄN THẾ QUẢNG