Đến năm 1982, UBND huyện Cầu Ngang quy hoạch khu đất 16 ha để làm lò gạch, trong đó có 5.460m2 đất của ông Trần Nhỏ. UBDN huyện đã thương lượng, vận động ông Trần Nhỏ để phần đất trên cho huyện làm lò gạch và huyện sẽ đổi lại phần đất tương ứng cho gia đình ông Trần Nhỏ canh tác. Mãi đến năm 1984, UBND huyện Cầu Ngang chỉ mới cấp 2.500m2 đất của tập đoàn, nguồn gốc đất này lại là của gia đình ông Thạch Keo, huyện còn thiếu lại đất ông Trần Nhỏ là 2.960m2. Khi được nhận được đất chuyển đổi 2.500m2, ông Trần Nhỏ đã cất nhà ở và kê khai, đóng thuế từ năm 1984 đến nay. Năm 1986, tập đoàn tan rã, các hộ dân trong huyện đã đòi lại ruộng đất cũ nên diện tích đất 2.500m2 của ông Trần Nhỏ bị ông Thạch Keo, chủ đất cũ đến yêu cầu ông Nhỏ trả lại. Ông Trần Văn Cao, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang và ông Thạch Khanh, Phó chủ tịch thời điểm lúc bấy giờ, giao cho ông Trần Nhỏ tự thương lượng, ông Trần Nhỏ đã trực tiếp trả cho ông Thạch Keo số tiền là 25.000 đồng tương ứng 2.500 m2 đất.

Như vậy diện tích đất của ông Trần Nhỏ 5.460m2, UBND huyện Cầu ngang hoán đổi để xây dựng lò gạch, đến nay ông Trần Nhỏ đòi lại là có căn cứ pháp lý. Việc UBND huyện Cầu Ngang nại rằng số tiền 25.000 đồng đã trả cho bà Thạch Thị Khá, con ông Keo nhận là không có cơ sở pháp lý, bởi không có biên lai chứng từ. Nếu có chứng cứ thì đất cụ Keo không phải đất bà Khá, sao UBND huyện Cầu Ngang lại giao cho bà Khá nhận tiền?

Từ những chứng cứ trong hồ sơ vụ án, ngày 24-5-2011, Toà án NDTC đã ra Quyết định kháng nghị số 333/2011/KN-DS, kháng nghị Bản án dân sự phúc thẩm số 138/2008/DSPT của TAND tỉnh Trà Vinh về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Trần Nhỏ với bị đơn là UBND huyện Cầu Ngang và những người có quyền lợi liên quan…

Ngày 20-9-2011, Toà án NDTC đã có Quyết định giám đốc thẩm số 716/2011/DS-GĐT ngày 20-9-2011, quyết định nêu rõ: “Huỷ bản án phúc thẩm số 138/2008/DS-PT ngày 28-5-2008 của TAND tỉnh Trà Vinh và huỷ Bản án sơ thẩm số 03/2008 của TAND huyện Cầu Ngang về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Trần Nhỏ với bị đơn là UBND huyện Cầu Ngang và những người có quyền lợi liên quan… Giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Cầu Ngang xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

Đây là những quyết định đúng đắn công minh của Toà án NDTC, bảo vệ quyền lợi hợp pháp 5.460m2 đất của ông Trần Nhỏ có nguồn gốc sang nhượng lại của ông Thạch Thâu từ năm 1981. Chúng tôi mong phiên toà tới của TAND huyện Cầu Ngang xét xử công tâm đúng pháp luật.

Trung Kiên