Cưỡng chế chưa đúng trình tự

Trong đơn khiếu nại khẩn cấp gửi UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, ông Toàn phản ánh: Nhiều lần ông làm đơn khiếu nại về việc UBND quận Tây Hồ ra quyết định thu hồi 513m2 đất tại khu vực hồ Bụng Cá, phường Tứ Liên do gia đình ông đang sử dụng mà không được đền bù. UBND TP Hà Nội cũng đã có Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 24-2-2011 giải quyết đơn khiếu nại, trong đó có “Giao UBND quận Tây Hồ khi thu hồi xem xét hỗ trợ công tôn tạo về đất cho gia đình ông Toàn theo qui định”. Thế nhưng khi chưa được giải quyết hỗ trợ đền bù, thì từ đầu năm 2013 đến ngày 15-3-2013, gia đình ông Toàn liên tục nhận được nhiều thông báo của UBND phường Tứ Liên thông báo “Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai” đối với diện tích trên và ngày 22-3-2013, UBND phường Tứ Liên đã tổ chức cưỡng chế san phẳng toàn bộ cây cối, nhà cửa mà bao năm ông Toàn gây dựng khi gia đình ông đang chờ hồi âm từ phía quận Tây Hồ về phương án đền bù và giá cả đền bù hỗ trợ.

Trao đổi với ông Lê Văn Toàn, ông cho biết việc UBND phường Tứ Liên ra thông báo cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế là không khách quan, chưa đúng với trình tự qui định của Luật Đất đai và không thực hiện đúng sự chỉ đạo của UBND TP đã chỉ đạo giải quyết từ năm 2011 theo Quyết định số 930, làm thiệt hại đến quyền lợi của gia đình ông. Cũng theo ông Toàn trình bày thì nguồn gốc đất gia đình ông khai hoang từ năm 1978.

Tuy nhiên, theo kết luận của thanh tra TP năm 2010, diện tích 513m2 đất gia đình ông Lê Văn Toàn sử dụng tại tổ 30, cụm 4, phường Tứ Liên thuộc hồ Tứ Liên. Hồ có tổng diện tích rộng khoảng 3,4 ha do HTX nông nghiệp Liên Châu sử dụng từ năm 1960 và giao thầu cho một số xã viên nuôi trồng thủy sản. Năm 2000, HTX mới bàn giao lại cho phường Tứ Liên quản lý. Kết luận thanh tra cũng cho rằng, trước đó, khoảng năm 1986, hộ gia đình ông Toàn tự ý san lấp, tôn tạo để trồng cây trên diện tích 513m2 đất… Năm 2007 và năm 2009 UBND phường Tứ Liên mới tiến hành lập hồ sơ xử lý hành chính về đất đai đối với hộ ông Toàn khi ông xây dựng căn nhà cấp 4, mái lợp phi-brô xi măng...?! Nhưng đến năm 2011, UBND quận Tây Hồ lại cho rằng ông Toàn “chiếm đất công”.

“Quên” sự chỉ đạo của UBND TP?

Ngày 8-4-2011, UBND quận Tây Hồ ban hành Quyết định số 1182/QĐ-UBND thu hồi diện tích 513m2 đất gia đình ông Toàn đang sử dụng tại tổ 30, cụm 4, phường Tứ Liên nhưng không đền bù vì cho rằng đất ông Toàn đang sử dụng có hành vi vi phạm “chiếm đất công”(?!). Câu hỏi đặt ra, liệu UBND quận Tây hồ có “quên” sự chỉ đạo của TP, bởi vì trước đó, ngày 24-2-2011, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Toàn, trong điều 2 của quyết định có giao UBND quận Tây Hồ: “Quản lý chặt chẽ khu đất hộ ông Lê Văn Toàn đang sử dụng theo hiện trạng và lập hồ sơ thu hồi theo qui định của pháp luật khi thực hiện dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 3-2-2010. Khi thu hồi, xem xét hỗ trợ công tôn tạo về đất cho gia đình ông Toàn theo qui định”.

Tại Văn bản số 546/UBND-TNMT ngày 12-5-2011 của UBND quận Tây Hồ báo cáo TP kết quả thực hiện Quyết định 930 cũng có phần nêu: Nếu cưỡng chế thi hành theo quyết định thu hồi đất (Quyết định thu hồi số 1182/QĐ-UBND ngày 8-4-2011 của quận Tây Hồ) thì số tiền hỗ trợ (do Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Mefrimex đồng thuận với ý kiến chỉ đạo của UBND TP và UBND quận Tây Hồ) chuyển (mức tối đa là 100 triệu) cho Trung tâm phát triển quỹ đất và duy tu hạ tầng đô thị Tây Hồ làm kinh phí tổ chức cưỡng chế theo qui định.

Cũng cần phải khẳng định thêm rằng, năm 2000, phường Tứ Liên mới tiếp nhận quản lý diện tích đất từ HTX Liên Châu bàn giao lại. Gia đình ông Toàn cũng đã sử dụng đất trước thời điểm ngày 15-10-1993. Căn cứ Điểm C, Khoản 1, Điều 44, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 có qui định về trường hợp bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất với đất sử dụng trước ngày 15-10-1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì: “Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp mà người đang sử dụng là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích bồi thường, hỗ trợ đó không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp qui định tại điều 70 của Luật Đất đai và Khoản 1, Điều 69, Nghị định số 181/2007/NĐ-CP”. Theo qui định này, ông Toàn khiếu nại đòi được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất là có cơ sở! Thế nhưng theo phản ánh của ông Toàn, đến thời điểm tổ chức cưỡng chế vào ngày 22-3-2013, gia đình ông vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ về công tôn tạo đất.

Rõ ràng UBND quận Tây Hồ đã “quên” sự chỉ đạo của UBND TP và quên mất luôn cả “cam kết” của chính mình tại Văn bản số 546 đã báo cáo TP về việc thực hiện Quyết định số 930 nêu trên!

Chính Nhi