Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng cảm ơn các cơ quan báo, đài trong năm 2012 đã bám sát những ngày lễ, tết, kỷ niệm lớn của đất nước mà tích cực tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với gần 4.000 bài viết tiêu biểu. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không” đã có 1.800 bài (nhiều bài của các CCB là nhân chứng lịch sử) có chất lượng cao. Nhiều phóng viên không ngại khó khăn, gian khổ tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để viết bài tuyên truyền về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lão lũ thiên tại, hỏa hoạn, khắc phục bom mìn vật nổ sau chiến tranh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của các đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà văn Nguyễn Chi Phan, Phó tổng biên tập báo CCB Việt Nam đã nêu rõ sự quan tâm của Bộ Quốc phòng với Hội CCB Việt Nam nói chung và báo CCB Việt Nam nói riêng. Báo CCB Việt Nam là tiếng nói của gần 10 triệu hội viên CCB và CQN sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về đời thường rất cần được quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần để động viên nhau tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước. Do đó Báo cần được Bộ Quóc phòng và Tổng cục chính trị quân tâm đúng mức từ định hướng tuyên truyền cho quân đội đến tạo điều kiện để hoạt động được tốt hơn.

Tô Kiều Thẩm