Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước Lào đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chiều 28-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào do đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước sang thăm chính thức Việt Nam.

Đồng chí Phó chủ tịch nước Pany Yathotou bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết.

Đồng chí Pany Yathotou chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; qua chuyến thăm nhận thấy Việt Nam tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực tuy phải ứng phó với dịch Covid-19.

Đồng chí Pany Yathotou bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Pany Yathotou bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào từ trước đến nay. Cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đồng chí Pany Yathotou khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đồng chí cũng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Pany Yathotou thông báo với đồng chí Tổng Bí thư khái quát về tình hình Lào gần đây, nhất là kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX; nổi bật là kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển tuy phải đối phó với đại dịch Covid-19, khi thể hiện ở tăng trưởng thương mại và thu ngân sách Lào đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện hai chương trình nghị sự quốc gia là giải quyết các khó khăn kinh tế, tài chính và phòng chống ma túy, hiện đang xử lý các vấn đề đặt ra về lạm phát, việc làm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó chủ tịch nước Lào cùng các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Pany Yathotou cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm thể hiện sâu sắc mối quan hệ đặc biệt gắn bó tin cậy Việt Nam-Lào; nhất là trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng mỗi nước và trong năm có nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Lào đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào và luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng về những thắng lợi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được, coi đó như thắng lợi của chính mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; đánh giá cao sự cảm thông, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác, cùng nhau trao đổi nhiều vấn đề trên tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em, sát cánh bên nhau theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”. Các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác ở nước bạn Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào đối với sự ổn định và phát triển ở mỗi nước cũng như đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là vừa qua 3 đồng chí đứng đầu 3 đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ, trao đổi và nhất trí.

Hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa hai đồng chí Phó chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, phối hợp chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật, nâng cao chất lượng hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với nội dung sâu sắc phù hợp và có sức lan tỏa để kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào./.

TTXVN